شهید نادر جمالی در6تیرماه44 دیده به جهان گشود.تحصیلات خود را تا لول متوسطه ادامه داد و به دنبال طلبگی رفت.در زمان جنگ به دفاع از کشور پرداخت و در عملیات غرور آفرین والفجر8 در زیر باران گلوله به شهادت رسید سپس پس از13سال چشم انتظاری به وطن بازگشت . در خاکسپاری با شکوه بستگان و دوستان وی برای پاسداری از کشور با او پیمان بستند.

بازیگران