روایتی از حال و هوای مادر شهید خراشادی زاده کهسالهاست هر هفته بر مزار شهدا حاضر می شود.

کارگردان : حمید امینی
تهیه کننده: حمیدرضا بانصیری
تدوین: مرتضی رجبی
فیلم بردار: حمید امینی
جلوه های ویژه : انتخابی
بازیگران