دوره چهاردهم > مستند حرفه ای,

جوانم فدای جوانش

روایت زندگی پدری که یکی از ذاکران امام حسین است.پسرش را به میدان جبهه های حق علیه باطل می فرستند.نکته اینجاست که با شهادت فرزند ،این پدر خم به ابرو نمی آورد و اصلا گریه و گلایه ای ندارد.در زمان تشییع خودش مقابل جنازه و جمعیت به حالت رژه حرکت می کند و همه جا لبخند بر لب دارد.حتی لباس مشکی هم نمی پوشد.وحتی این پدر با دست خودش پسرش را درخاک دفن می کند و در نهایت خودش نوحه می خواند و مردم سینه می زنند.و همه این عشق بازی ها را اینطور جواب میدهد که لبخند می زنم تا دشمن شاد نشود و فرزند من عزیزتر از علی اکبرسیدالشهدا نیست. و جالب اینکه بعد از این ماجرا خودش عازم جبهه ها میشودو الان در سن90سالگی یکی از اعضای فعال بسیج است

بازیگران