دوره چهاردهم > مستند حرفه ای,

یک روز، یک زندگی

حاج غلامحسین نخ فروشان، پدر شهید ابوالقاسم نخ فروشان، از کفاشان قدیمی محله ی سناباد مشهد است. در این فیلم با ایشان همراه می شویم و یک روز کاری ایشان را به نظاره می نشینیم.

بازیگران