مادر شهید جاویدالاثر به محض شنیدن خبر اعزام کاروان مردمی بیعت با ولایت از ایلام...علیرغم وضعیت وخیم جسمانی و با مخالفت شدید خانواده و مسئولان و با مسئولیت شخصی با کاروان راهی می شود تا تنها یادگار فرزندش که یک جلد قران است را با یک دلنوشته تقدیم رهبری کند و...

کارگردان : صغری مرادی
تهیه کننده: صغری مرادی
نویسنده: گل نساء دلپیشه
تدوین: حسن رحیمی
فیلم بردار: مراد کاوری-حسن رحیمی
جلوه های ویژه : صغری مرادی
بازیگران