مستند مادرانه:مادران و همسران شهدا نقش اساسی در دوران دفاع مقدس داشته اند و امروز هم این نقش را مادران شهدای مدافع حرم به خوبی در جامعه ایفا میکنند. مادرانه روایت مادر شهید مدافع حرم حضرت زینب(س)است و از جمله مادرانی که صبر زینب گونه در برابر مصیبت را به رخ همگان میکشند. مادرانه داستانی از مادر شهید مهدی صابری است که پس از شنیدن خبر شهادت تک پسرش استقامتی از خود نشان میدهد و لبخند به لب با بدن مطهر فرزندش مواجه می شود و ذره ای غم و غصه به خود راه نمی دهد. ما در این مستند به دنبال رمز و راز های پنهان شده در پس این رفتار مادرانه هستیم که...

بازیگران