دوره چهاردهم > کوتاه,

تولد ایران

جوان فیلمساز ه به دلایلی از جنگ متنفر شده اما به علت مشکلات مالی مجبور می شود در جشنواره قلم طلایی شرکت کند و کتاب دا را انتخاب می کند این کتاب تاثرات زیادی در زندگی او می گذارد و بعد تصمیم می گیرد ملاقاتی با نویسنده داشته باشد و دنبال او می گردد که متوجه می شود سالهاست که همسایه ی نویسنده این کتاب می بوده و سالها از کنار او بی اعتنا می گذشته.

بازیگران