دوره چهاردهم > سینمایی,

هست و نیست

"داستان در مورد مردی است که در جنگ ایران و عراق جاسوسی میکند و اطلاعات عملیات کربلای 4 را به منافقین میدهد غافل از اینکه پسر خودش در همان عملیات هست و میجنگد."

نویسنده: عطیه شفیعیان
بازیگران