نافرمانی، فقط انسانها نیستند که حق انتخاب دارند. گاهی بمب ها نیز از دستور سرپیچی می کنند...

کارگردان : محسن صالحی فرد
تهیه کننده: محمدرضا شفاه
نویسنده: محسن صالحی فرد
تدوین: پویا زمانیان
جلوه های ویژه : ناصر اسلامی
بازیگران