فیلم منولوگ‎های دیده بان ایرانی است که در چالش با افکار و عقاید خود در انتظار شکار سرباز عراقی نشسته، گاه به بی‎گناهی وی و گاه به مظلومیت مردمان خود پی می‎برد.

فیلم بردار: کامیار کریمی
مدیر تولید : بهزاد صفایی
بازیگران