دوره چهاردهم > سریال,

سی و نه هفته

دور اما نزديک قصه ی فاصله هاست. اميرعلی و عاطفه پس از يک ماهی که از ازدواج عاشقانه آندو می گذرد به اجبار تن به دوری از هم می دهند؛ اميرعلی معلم جوان مدرسه ای در محله قديمی شميران به جبهه می رود و عاطفه عروس جوان در باغچه شميران که مشتی بابا، پدر اميرعلی سرايداری آن را می کند لحظات انتظار بازگشت شوهر را براي خود مي شمارد. اميرعلی اولين نامه را برای عاطفه می نويسد و همزمان با رسيدن نامه به عاطفه / معلم جوان به شدت مجروح می شود و اين درحاليست كه وقتی عاطفه خبر آرام بودن جبهه و سلامتی اميرعلی را در نامه می خواند آرام می گيرد. با اينحال پيکر مجروح اميرعلی با آمبولانس به بيمارستان حمل می شود و اين درحاليست كه با انفجاری در نزديک آمبولانس و شهادت خدمه آمبولانس پلاک او که در جيب خدمه آمبولانس مانده از بين می رود.. آنجا که پلاکش در انفجار گم شده مانع رساندن خبر مجروح شدنش به خانواده شود. در همينحال عاطفه که متوجه شده حامله است با برگشت نامه هايی که برای اميرعلی نوشته نگران می شود و به همراه مشتی و پدر خودش ماشااله خان که با ازدواج او با اميرعلی مخالف بوده سرنوشت اميرعلی را پيگيری می کند و با اينحال اين جستجو ثمری ندارد. روزها و هفته ها می گذرند و با بزرگ شدن جنين در رحم مادر / عاطفه لحظات انتظار را به يادآوری خاطرات آشنايی و زندگی يک ماهه خود با اميرعلی دلخوش است و اين درحاليست که اميرعلی نيز در سکوت خود بر روی تخت بيمارستان همان خاطرات را مرور می کند. خاطرات عاشقانه ای که با همه ی فاصله ای که ميان آندو بوجود آمده سبب شده تا هر کدام از آندو حضور ديگری را در کنار خود احساس کند. سرانجام چند ماه بعد در روزی که اميرعلی برای انجام يک عمل سخت به اتاق عمل برده می شود عاطفه هم بی خبر از حال اميرعلی دردش می گيرد و به زايشگاه رفته و همزمان با قطع اميد پزشکان از اميرعلی/ زندگی با به دنيا آمدن نوزاد آندو ادامه می يابد..

کارگردان : مرتضی هرندی
تهیه کننده: جمال گلی
نویسنده: احمد رفیع زاده
تدوین: میلاد مظاهری
فیلم بردار: شهرام نجاریان
بازیگران
مجید مظفری – افسانه ناصری - مریم معصومی – داریوش کاردان – امین ایمانی – اصغر نقی زاده– مجید واشقانی –فرج الله گل سفیدی – نادر سلیمانی