دوره چهاردهم > سریال,

معراجی ها

قرار است تعدادی از شهدای گمنام تفحص شده در یکی از دانشگاه‌ها دفن شوند اما گروهی از دانشجویان با تحریک استاد گنجی اقدام به آشوب و جنجال در دانشگاه می‌کنند. همین آغاز قصه‌ای می شود که گروه دانشجویان مجبور به سفری ناخواسته می‌شوند

فیلم بردار: فرشاد گل سفیدی
مدیر تولید : مرتضی متولی
جلوه های ویژه : مرحوم جواد شریفی راد
بازیگران
دانیال عبادی پوراندخت مهیمن - مهرا ن رجبی - محمود عزیزی- رضا رویگری - امیر نوری -بهاره افشاری -حدیث تهرانی -اصغر نقی زاده -سید مهرداد ضیائی -علی صادقی- -نیما شاهرخ شاهی-سمانه پاکدل-پندار اکبری-حمید لولایی -سیدجواد هاشمی- محمد رضا شریفی نیا