دوره چهاردهم > نماهنگ,

اطفال المطر

قصیده ای آشنا از نزار قبانی در باغ های زیتون؛ پیامی از کودکانی دارد که گویی فرزندان باران هستند.

کارگردان : دانش اقباشاوی
تهیه کننده: دانش اقباشاوی
نویسنده: دانش اقباشاوی
تدوین: احسان شیبانی
مدیر تولید : سپیده راستی فر
جلوه های ویژه : رضا ابیات
بازیگران
نریتور: مریم حیدری