نماهنگی درباره شهدای غواص که در آن لحظاتی از زندگی یک مادر شهید در قاب تصویر به نمایش در آمده است.

بازیگران