طنز گزنده از جنگ و ارتش ، آمیزه ایاست کامل از توصیف واقع گرا و احساسات وحرکات آزادانه چاپلین که خودرا به شکل درختی استتار می کندو...

کارگردان : چارلز اسپنسر چاپلین
تهیه کننده: چارلز اسپنسر چاپلین
نویسنده: چارلز اسپنسر چاپلین
سال ساخت :1918
کشور سازنده :امریکا
زبان: انگلیسی
فیلم بردار: رالی توترو
بازیگران
چارلی چاپلین– ادنا پروایانس – سیدنی چاپلین و...