یک آمریکایی جوان به نام لئوکسلر ، تصمیم می گیرد به آلمان سفر کند و با سرزمینی که زادگاه پدرش بوده آشنا شود .او در سال 1945 وارد آلمان می شود که سراسر ویران است و...

بازیگران
ژان مارباک - باربارا سوکووا - ودوکی یر-ارتست هوگویاگارد و...