دوره پنجم > سینمایی,

چهار روز در برف و خون

گروهی از افسران جوان ارتش ، که معتقدند تنها راه نجات کشور از بی سرو سامانی، از میان برداشتن سیاستمداران عالی رتبه و قراردادن دولت زیر نظر مستقیم امپراطور است . روز 26 فوریه 1936 اقدام به اشغال مراکز مهم دولتی می کنند و...

کارگردان : هیدیو گوشا
تهیه کننده: یوشینو بونیشیوکا
نویسنده: کازوئوکاساهورا
فیلم بردار: سوجیوموریتا
بازیگران
کنی چی هاکیوارا ، توموکازومیورا ،ماساهیروموتوکی ، تاتوتوتاکه باکا و...