دوره ششم > سینمایی ویدئویی,

در جستجوی یاران

در جستجوی یاران قسمت پنجم دیدار خبرنگار پس از جنگ به جستجوی شخصیتهایی می پداد که در میدان نبرد با آنها مصاحبه انجام داده است که پس از یافتن شخصیتها ...

کارگردان : حسن ساجدی
تهیه کننده: گروه تلویزیون سپاه پاسداران
نویسنده: حسن ساجدی
تدوین: حسن شاهی
فیلم بردار: اسد اله بیات
مدیر تولید : سید ابوالقاسم حسینی
بازیگران