حسن جانبازی است که جهت خرید نفت با ماشین وانت خود از منزل خارج می شود در بین راه یک مد نابینا را سوار می کند .حسن تصمیم می گیرد که نابینا را به مقصد برساند در بین راه مشکلاتی برایش بوجود می آید

کارگردان : محمد رسول شجاعی
تهیه کننده: محمد رسول شجاعی
نویسنده: محمد رسول شجاعی
سال ساخت :1373
فیلم بردار: محمد رسول شجاعی
بازیگران
محمد حسین دهقان ، حیدر نیک آئین