دوره چهارم > سینمایی ویدئویی,

خرمشهر از اسارت تا آزادی

فیلم بردار: رضا محمدی
طراح صحنه : هرمز بختیاری
طراح لباس : محمد لطفی
مدیر تولید : عزیز مشرفی زاده
موسیقی : اصغر رحمانی
بازیگران
داود غفاری – مهوش وقاری – افشین دینوری و...