گروهی از برادران سپاه وبسیج که در عملیات والفجر مقدماتی ویک شرکت داشته اند به منطقه فکه آمده اند تا پیکر مطهر شهیدانی را که در این منطقه جا ملنده اند بیابند و...

بازیگران