رضا رزمنده ایرانی در حین شناسایی توسط یکی از نیروهای عراقی که با موتوربه منطقه آمده است مجروح می شود . فرد عراقی رضا را با موتورش به طرف نیروهای عراقی می بردکه بر اثر آتش توپخانه ایران مجروح می شود . رضا با موتور عراقی می گریزد و...

کارگردان : حسن ساجدی
تهیه کننده: سپاه پاسداران
نویسنده: حسن ساجدی
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
تدوین: سید صالحی
فیلم بردار: اسدالله بیات
بازیگران