دوره پنجم > سینمایی,

بازی بزرگان

در آغاز جنگ ، ارتش عراق شهرکی مرزی را اشغال می کند. اهالی شتابزده به کوه ها پناه می برند .دخترکی میان اجساد زنده مانده است . او هنگام گریز نوزادی را می یابد و...

فیلم بردار: حسین ملکی
مدیر تولید : حیدر علی عمرانی – محمد مهدی موحدی
جلوه های ویژه : اصغر پور هاجریان
موسیقی : مهرداد جنابی
صدا گذاری و میکس : نظام الدین کیایی
بازیگران
رژان عمری - محمد امین – شادی قاضی پور