دوره پنجم > سینمایی,

آبادانی ها

اتومبیل یک مهاجر جنگی مقیم تهران به سرقت برده می شود . او همراه پسرش جستجوی نا امید کننده ای شود . او همراه پسرش جستجوی نا امید کننده ای را برای یافتن تنها دارا ئیش آغاز می کند . در این بین او با مردی آشنا میشودکه به اقتضای حرفه اش می تواند وی را در ردیابی اتومبیل مسروقه کمک کند و...

کارگردان : کیانوش عیاری
تهیه کننده: علی اکبر کسری – کیانوش عیاری
نویسنده: کیانوش عیاری
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
تدوین: کیانوش عیاری
فیلم بردار: علیرضا زرین دست
صدا بردار: جهانگیر میرشکاری
طراح صحنه : غفار رضایی
طراح لباس : رضا رادمنش
مدیر تولید : مهوش جزایری
جلوه های ویژه : اصغر پور هاجریان
موسیقی : سعید شهرام
بازیگران
سعید پور صمیمی – حسن رضایی – سعید شیخ زاده – بهروز رضوی و...