امیر رزمنده بسیجی به تازگی برادرش شهید شده، خود براثر موج انفجار به مدت یک ماه در یکی از بیمارستان های منطقه در حالت اغماء به سر می برد، در حالی که خبر شهادت اورا به خانواده اش داده اند ،پس از بهبود به هم رزمان خود می پیوندد و...

کارگردان : حسن نیکبخت
تهیه کننده: حسن نیکبخت
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
بازیگران
اسماعیل نیکبخت – حسین نیکبخت و...