جانبازی که ذهنش را خاطرات مراسم تشییع شهید فرازی مشغول کرده است . مقابل عکسی از آن شهید که پشت شیشه یک گیشه تبلیغات زده شده می ایستد و با دیدن عکس و خاطراتی که از شهید گفته می شود ، به سیروسلوک در ابعاد روحی و شخصیتی آن شهید می پردازد

کارگردان : امیر آقا بابائیان
نویسنده: امیر آقا بابائیان
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
فیلم بردار: سید مجتبی رضوی
مدیر تولید : محمد علی
بازیگران