دوره ششم > سینمایی,

ساز و ستاره

"ایت " خانه شاگرد " آراز " نوازنده کهنه کار است .او با ستاره دختر آراز ازدواج می کند جنگ در می گیرد وآیت عازم آوردگاه می شود ستاره تنهاست و ایت آنچه را که در جبهه با گوشت و پوست خود لمس می کند برای او می نویسد تمام این خاطرات در تابلوی ستاره نقش می بندد . یک شب در میدان مین همه همرزمان آیت در کاری قهرمانانه شهید می شوند و او با ترکشی در سر به خانه باز می گردد . ...

فیلم بردار: باقر حبیب پیران
صدا بردار: بهروز شهامت
طراح صحنه : محرم زینال زاده
طراح لباس : علی اصغر تنور ساز
مدیر تولید : کیانوش شیوا
موسیقی : مهرداد کرباسی
صدا گذاری و میکس : ب .شهامت
بازیگران
هوشنگ هیهاوند ،حمیرا ریاضی ، جمشید شاه محمدی