دوره ششم > سینمایی,

دایره سرخ

حملات شیمیایی عراق به خاک عراق ابعاد گسترده ای به خود می گیرد ."رضا ابراهیمی " سرگرد خلبان جانباز که خود طعمه پدافند یکی از کارخانه های شیمیایی عراق شده ف برای پیدا کردن محل دقیق و علت حجم سنگین پدافند دشمن ، تلاش بی وقفه ای را آغاز می کند . از سوی دیگر سرهنگ " محمودی " پدر همسر او از آلمان وارد ایران می شود تا او و دخترش را به آلمان ببرد ." محمودی در برخوردی با اوضاع حساس جنگ تحت تأثیر مقاومت و پایمردی ملت ایران قرار گرفته و تصمیم میگیرد مجدداًوارد

فیلم بردار: محمد درمنش
طراح صحنه : حمید قدیریان
طراح لباس : غلامرضا جهان مهر
مدیر تولید : حبیب اللهیاری
جلوه های ویژه : جواد شریفی راد
موسیقی : محمد رضا علیقلی
صدا گذاری و میکس : اسحاق خانزادی
بازیگران
فرامرز قریبیان ، اردلان شجاهع کاوه ، محمد کاسبی ف پریسا شاهنده ، رضا آقا ربی