یک گروه پنج نفره از تکاوران ایرانی با یک عملیات برون مرزی وارد خاک عراق می شوند . آنها در همان ابتدای کار با یک گروه عراقی در حال شکنجه دادن دو اسیر هستند مواجه و ناچار می شوند با آنها در گیر شوند. این درگیری مأموریت اصلی آنها را به مخاطه می اندازد و....

فیلم بردار: حسین ملکی
طراح صحنه : حسن سجادی حسینی
طراح لباس : عبدالله اسکندری
مدیر تولید : ع.کفاش عراقی
جلوه های ویژه : اکبر محمدی - داود رسولیان
موسیقی : محمد رضا علیقلی
صدا گذاری و میکس : اسحاق خانزادی
بازیگران
احمد نجفی ، داورد رشیدی ، حسین ملاقاسمی ، داود رسولیان ، جشید جهانزاده ، نادیا گلچین ، سیامکاطلسی ، علی کفاش عراقی ، رضا صفائی پور ، اکبر اظفر نیا ، حمید طالقانی