گروهی از کماندو های جان بر کف ایران ، قبل از انجام عملیات ایذائی برون مرزی به اسارت در می آیند و به منظور تخلیه اطلاعاتی بلافاصله به یک بازداشتگاه ویژه در عمق خاک عراق منتقل می شوند .فیلم به خصوصیات روانی و روحی اسرا در بازداشتگاه می پردازد .این بازداشتگاه تا قبل از اجرای آتش بس برای مجامع بین المللی ، حتی صلیب سرخ جهانی ناشناخته بود و هیچ کس از وضعیت اسرا ، در آنجا با خبر نبود . پس از بازگشت آزادگان به میهن اسلامی ، اسلامی ، اسار این اردوگاه فاش شد .

فیلم بردار: علی اللهیاری
طراح صحنه : عظیم محمدی
مدیر تولید : ناصر ایزدی فر
موسیقی : مجید انتظامی
بازیگران
حسین گیل ، فتحعلی اویسی ، علی کفاش عراقی ، رضا صفائی پور