بهرام جوانی است که در جبهه از ناحیه دو پا مجروح می گردد . دوست صمیمی اش اورا به یک استاد معرق کار معرفی می کند . بهرام هنر معرق را بسیار خوب و در حد بالایی فرا می گیرد و...

کارگردان : مجید رستگاری
نویسنده: محسن پور عبدالله
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
فیلم بردار: سید محسن موسویان
طراح صحنه : مجید رستگاری
مدیر تولید : محسن پور عبدالله
موسیقی : علی قاسمی
بازیگران
بهرام اکبران – فاطمه یعقوبی