کارگردان : محمد نیاکانی
نویسنده: محمد نیاکانی
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
فیلم بردار: نورعلی قاسمی
صدا بردار: کیمرام
طراح صحنه : محمد نیاکانی
مدیر تولید : کیوان مدنی
جلوه های ویژه : مهدی نوری
بازیگران
محمد رضا حاجی باشی ، سینا قدرت و...