نامزد : کاندید فیلمنامه ویدئویی
کسب جایزه : ( برنده جایزه سوم ) * دیپلم افتخار * جایزه نقدی

دکتر یوسف شایان 40 ساله پس از 13 سال جلای وطن ، با خبردرگذشت پدرش راهی ایران می شودو...

کارگردان : مونا انوری زاده
بازیگران