هرزمان که رائد تصمیم به نوشتم می گیرد ، سردرد عجیبی به سراغش می آید . تصمیم می گیرد به نزد دکتری در بیمارستان رام الله برود . پزشک طول درمان او را 20 جلسه اعلام می کند . رائد یک فیلساز است . در کنار اتاق مشاوره ، اتاق دیگری وجود دارد . که توسط شیشه ای آینه ای از هم جدا می شوند . در نتیجه می تواند رفتار دیگران را مشاهده کند و از روند درمان فیلم بگیرد .

کارگردان : راعد آندونی
تهیه کننده: نیزار حسن
نویسنده: راعد آندونی
سال ساخت :2009
کشور سازنده :فلسطین، فرانسه ، سویس
تدوین: تینا باز لگال
بازیگران