دوره یازدهم > مستند,

آزادی سواران

در سال 1961 ، تبعیض نژادی در جامعه ی امریکا غوغا می کرد . در بسیاری از ایالات این سیاست تحمیل می شد ، در حالیکه دولت کندی بی تفاوت بود و خود را سرگرم مسائل خارجی می کرد . تا اینکه گروهی از دانشجوها تصمیم گرفتند همه چیز را فراموش کرده و از شهر خارج شوند . آنها خود را سوارن آزادی نامیدند و تصمیم گرفتند که رییس جمهور و تمامی شهروندان آمریکایی را متوجه حقوق انسانی خودشان کنند .

کارگردان : استنلی نلسون
تهیه کننده: لائورنس گرانت
سال ساخت :2009
کشور سازنده :امریکا
تدوین: لویس ارسکین و آلجرنون تانسیل
فیلم بردار: رابرت شپرد
موسیقی : تام فیلیپس
بازیگران