دوره یازدهم > ویژه غزه,

سرزمین امن

کودک روستایی که در رودبار زندگی می کند تصمیم می گیرد تا نامه ای به کودک فلسطینی بنویسد.

کارگردان : مریم صحرا نورد
تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان ایران
نویسنده: مریم صحرا نورد
سال ساخت :1388
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
تدوین: فرهاد ربیعی
فیلم بردار: فرهاد ربیعی
بازیگران