دوره یازدهم > ویژه غزه,

به غزه با عشق

تعداد اندکی از مردم می دانند که نوار غزه قسمتی از حاشیه ی دریای مدیترانه است که با بسیاری از کشورهای اروپایی و مقاصد تفریحی مردمان غرب کره ی زمین ، دریای مشترک دارد . بندر کوچک شهر غزه می تواند مسیر طبیعی تجارت باشد و منابع عظیمی از درآمد برای فلسطینیان به همراه آورد . ولی واقعیت اینگونه نیست و ...

کارگردان : آکی نواز
نویسنده: آکی نواز
سال ساخت :2009
کشور سازنده :انگلستان
فیلم بردار: آکی نواز
موسیقی : فان دا منتال و اکی نواز
بازیگران