دوره یازدهم > ویژه غزه,

گردان عالیه

در منطقه ای مسکونی قدیمی متعلق به یهودی ها در کرانه ی غربی ، یک گروه تک تیر انداز حدودا 100 نفره از افسران سابق ارتش شوروی زندگی می کردند . البته با تجربیات فراوان از جنگ علیه تروریست ها در افغانستان ، چچن و یوگسلاوی . این مردان و زنان براحتی در شهرها و روستاهای کرانه ی غربی حرکت می کنند.

بازیگران