دوره یازدهم > ویژه غزه,

حموس برای حماس

مبازرات انتخاباتی در بیت لحم و شب پیش از انتخابات ... هیچ روزنامه نگار خارجی ویا تصویربردا و یا گروه خبری تلویزیونی دیده نمی شود . اولین انتخابات محلی در رفح روز بعد برگزار می شود .

کارگردان : جرج داواز
تهیه کننده: جرج داواز
نویسنده: جرج داواز
سال ساخت :2005
کشور سازنده :سویس
بازیگران