دوره یازدهم > سینمایی,

تاهان- پسری با نارنجک

این فیلم یک سفر خیال گونه به کشور یک پسر بچه ی 8 ساله است. پسری که زندگی اش فقط و فقط در رسیدن به هدفش در دنیای کوچک خودش خلاصه شده است

فیلم بردار: سانتوش سیوان
موسیقی : توفیق قریشی
بازیگران