دوره یازدهم > سینمایی,

تولد لیلا

پس از اینکه دولت در پرداخت حقوق قاضی ابو لیلا ناتوان می گردد ، او به شغل مسافر کشی روی می آورد. در روز تولد 17 سالگی دخترش لیلا ، همسرش اصرار می کند که هدیه ی مناسبی تهیه کند و زودتربه خانه بازگردد. و ابئ لیلا تمام فکر و ذهنش را در گیر انجام این کار می کند . ولی زندگی روزمره در فلسطین اندکی پیچیده و غیر قابل پیش بینی ست و قبل از اینکه به خانه برسد ، درگیر مشکلات فراوانی می شود

بازیگران
محمد بکری ، آرین عمری ، نور ذوبی