دوره شانزدهم جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

زمان برگزاری : بخش اول: 31شهریور-6مهر 1399 (هفته دفاع مقدس) بخش دوم: 1-7آذرماه 1399 (هفته بسیج)

دبیر جشنواره : مهدی عظیمی میرآبادی

بخشهای دوره شانزدهم جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

 
عنوان بخش تعدادآثار
سینمای ایران - سینمایی15
سینمای ایران - کوتاه داستانی15
سینمای ایران - مستند10
سینمای ایران - نماهنگ15
سینمای ایران - پویا نمایی15
فیلمسازان بسیجی - فیلم بلند داستانی5
فیلمسازان بسیجی - فیلم کوتاه داستانی5
فیلمسازان بسیجی - فیلم مستند4
فیلمسازان بسیجی - فیلمنامه5
فیلمسازان بسیجی - پویانمایی5
فیلمسازان بسیجی - نماهنگ5
سینمای ایران - تله فیلم12
سینمای ایران - مستند کوتاه10
سید الشهدا مقاومت - کوتاه داستانی10
سید الشهدا مقاومت - مستند10
سید الشهدا مقاومت - نماهنگ10
جشنواره جشنواره ها - سینمایی12
جشنواره جشنواره ها - مستند بلند12
جشنواره جشنواره ها - مستند کوتاه10
جشنواره جشنواره ها - کوتاه داستانی11
جشنواره جشنواره ها - نماهنگ6
جشنواره جشنواره ها - پویانمایی7
روایت قلم - فیلمنامه های سینمایی11
روایت قلم - فیلمنامه های کوتاه20
روایت قلم - فیلمنامه های تله فیلم7
روایت قلم - فیلمنامه های اقتباسی7
نقد و تحلیل و پژوهش - (نقدوبررسی) و (تجزیه و تحلیل)9
نقد و تحلیل و پژوهش - تحقیق و پژوهش20
مدافعان سلامت - موشن گرافیک8
مدافعان سلامت - نماهنگ24
مدافعان سلامت - پویانمایی21
مدافعان سلامت - کوتاه داستانی25
مدافعان سلامت - مستند کوتاه38
فیلم به معنای مطلق - آثار برگزیده تمامی بخش ها25