دوره چهاردهم جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

بخش : سینمای بین الملل - کوتاه داستانی و انیمیشن