دوره چهاردهم جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

بخش : جلوه گاه نور - مستند مردمی