ارسال آثار

ثبت نام در پانزدهمین دوره جشنواره فیلم مقاومت

پس از ورود به سامانه ثبت نام لطفا فرم ثبت نام را با دقت تکمیل کنید

پس از ثبت نام برای شما یک پیامک به معنی پایان ثبت نام ارسال می شود که به معنی پایان یافتن مرحله مقدماتی ثبت نام است

پس از ثبت نام اولیه باید اثر ، فرم امضاء شده به همراه مدارک مورد نیاز برای دبیرخانه جشنواره ارسال شود. دبیرخانه جشنواره ثبت نام نهائی را به شما اعلام خواهد نمود.

ورود به سامانه ثبت نام