جدول کامل برنامه های چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

سالن شماره 1 پردیس سینمایی ملت

اینجا

سالن شماره 2 پردیس سینمایی ملت

اینجا

سالن شماره 3 پردیس سینمایی ملت

اینجا

سالن شماره 4 پردیس سینمایی ملت

اینجا

سالن شماره 5 پردیس سینمایی ملت

اینجا

سینما فلسطین

اینجا