تقویم چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

آخرین مهلت ارسال آثار سینمای ایران

1395/2/15

اعلام آثار پذیرفته شده :

1395/4/3

آخرین مهلت ارسال آثارجلوه گاه نور:

1395/03/20

اعلام آثار پذیرفته شده:

1395/4/10

آخرین مهلت ارسال آثار قلم طلایی

1395/3/03

اعلام آثار پذیرفته شده :

1395/4/10

آخرین مهلت ارسال آثار اقلام تبلیغی :

1395/04/31

 

زمان برگزاری

دوم تا نهم مهرماه 1395 مصادف با هفته دفاع مقدس