تقویم پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

آخرین مهلت ارسال آثار سینمای ایران

1397/5/22

اعلام آثار پذیرفته شده :

1397/7/5

 

زمان برگزاری

آذر ماه 1397