اخبار

تلویزیون اینترنتی
اثر راه یافته به بخش مسابقه سینمای ایران و بین الملل

تیزر فیلم کوتاه گذر به کارگردانی پوریا پیشوایی و امید شمس

ببنید
تیزر فیلم کوتاه گذر به کارگردانی پوریا پیشوایی و امید شمس
اثر راه یافته به بخش مسابقه سینمای بین الملل از پرو

تیزر فیلم سینمایی«خانه صورتی» به کارگردانی پالیتو اورتگا مات

ببنید
تیزر فیلم سینمایی«خانه صورتی» به کارگردانی پالیتو اورتگا مات
اثر راه یافته به بخش مسابقه سینمای بین الملل از کشور لهستان

تیزر فیلم کوتاه«بازی جنگ» به کارگردانی پیوتر استفیانیاک

ببنید
تیزر فیلم کوتاه«بازی جنگ» به کارگردانی پیوتر استفیانیاک
اثر راه یافته به بخش مسابقه سینمای بین الملل از کشور رومانی

تیزر فیلم کوتاه«دیوار» به کارگردانی استلا پلین

ببنید
تیزر فیلم کوتاه«دیوار» به کارگردانی استلا پلین
اثر راه یافته به بخش سینمای بین الملل از مصر

تیزر انیمیشن«زغال گداخته زیتون »به کارگردانی نسمه رشدی

ببنید
تیزر انیمیشن«زغال گداخته زیتون »به کارگردانی نسمه رشدی