اخبار

یادداشت
مقاومت فرهنگی و فرهنگ مقاومتی

اهمیت جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در جهت گیری اجتماعی جامعه معاصر

مقاومت در حقیقت خاستگاه تاریخی و حکمی این ملت است، مقاومتی که در عصر معاصر از مفاهیم آشنای ظاهری که مترادف ایستادگی در برابر هجوم و تجاوز به خاک و ناموس و اعتقادات یک ملت است فراتر رفته و در پس رفتارهای به ظاهر متمدن و حقوق بشری مستتر و پنهان گشته است.

ببنید
اهمیت جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در جهت گیری اجتماعی جامعه معاصر
به بهانه اضافه شدن بخش «روایت نو» به پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت

« روایت نو» ایجاد انگیزه در میان فیلمسازان جوان انقلابی

«روایت نو» بخش است در پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت که در آن به جوانان فیلمساز فرصت دیده شدن می‌دهد.

ببنید
« روایت نو» ایجاد انگیزه در میان فیلمسازان جوان انقلابی
یادداشت میهمان/

جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت الگویی برای جشنواره‌های سینمایی

سینمامقاومت: انتخاب و چینش درست هنرمندان بین‌المللی و شناسایی دقیق آن‌ها بر اساس مواضع و انتظارات جشنواره نکته‌ای است که این بخش را از بین الملل اغلب جشنواره ها متمایز می سازد.

ببنید
جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت الگویی برای جشنواره‌های سینمایی
یادداشت/نگاهي به فيلم «يتيم‌خانه ايران» به بهانه نمايش در جشنواره فيلم مقاومت

پرداخت سینمایی به موضوع ناب تاریخ کشور

سینمامقاومت: «يتيم‌خانه ايران» از خيلي جهات فيلم قابل اعتنايي است... .

ببنید
پرداخت سینمایی به موضوع ناب تاریخ کشور
یادداشت/

جلوه گاه نور و اهتمام به پدران و مادران شهدا/ جشنواره مقاومت در پی پیوند نگاه جامعه با پاسداران حریم شهادت

سینمامقاومت: پدران و مادران شهدا معامله گران با خدا بوده و چنین معامله گری را نمی توان به روزگارِ امروز نقش نمایی ها متصل کرد اما حقیقت این است که ما به عنوان مدعیانی که هویت سرزمین مان را مدیون بافت نگاه همین عزیزان می دانیم، برای تجلی اندیشه های بی ریای و ناب آنان در فضای هنر و رسانه کاری نکرده ایم.

ببنید
جلوه گاه نور و اهتمام به پدران و مادران شهدا/ جشنواره مقاومت در پی پیوند نگاه جامعه با پاسداران حریم شهادت