سینمای ایران باید به سمت سینمای استراتژیک حرکت کند
در نشست نقد و بررسی سریال «هوم لند» مطرح شد:

سینمای ایران باید به سمت سینمای استراتژیک حرکت کند

سینمامقاومت: حسن عباسی در جلسه نمایش و نقد سریال «هوم لند(میهن)» گفت: سینمای ایران نیز باید به سمت سینمای استراتژیک حرکت و این جریان استراتژیک را زمینه های مختلف از جمله بازی های رایانه ای نیز دنبال کند. همچنین سینماگران انقلابی ما می توانند این هدف را پیش ببرند و هجوم بازی های رایانه ای و فیلم های اسلام ستیز نباید باعث تغییر چهره اسلام در جهان شود.

ادامه مطلب